Projekti

Projekti koje studenti realizuju u sardnji sa profesorima podižu kvalitet nastave. Kroz interdisciplinarni pristup, spajanjem prakse i teorije, praktične produkcije i konceptualnog osmišljavanja rezultati se prikazuju kroz različite platforme. Kroz različite projekte se stimuliše kreativnost i značajno se doprinosi visokom nivou nastave.