APPARATUS: Forum za rasprave u umetnosti, nauci, tehnologiji i politici

APPARATUS: Forum za rasprave u umetnosti, nauci, tehnologiji i politici  je teorijsko-umetnička platforma namenjena teorijsko-diskurzivnim re-artikulacijama i aktivizmu unutar umetnosti, tehnokulture, politike i nauke. Fokus teorijsko-umetničko-političko-diskurzivnog aktivizma platforme je na kritičkim raspravama koje dovode u pitanje relacije umetnosti, nauke, (novih) tehnologija, (geo-)politike. Projekat obuhvata dve forme zastupanja: net-aktivističko-teorijski portal i samizdat. Platforma je internet-umetničko-teorijski projekat koji istražuje granice teorije, umetnosti, (novih) tehnologija i (geo-)politike. Govor platforme jeste govor ovih granica.

Glavni odgovorni urednik: Bojana Matejić