Aleksandra Jovanić

predmet: Tehnologija novih medija

Aleksandra Jovanić je doktorka digitalne umetnosti i diplomirana programerka. U svakodnevnom istraživanju i umetničkoj praksi kombinuje razne medije – sa fokusom na interaktivnu umetnost, umetničke igre i generativnu umetnost. U zvanju docenta trenutno predaje na sva tri nivoa studija, na osnovnim na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na master studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i umetničkim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kao dizajnerka i programerka angažovana je na značajnim veb-projektima, najčeće u oblasti kulture i umetnosti. Pored dizajna za veb, bavi se i grafičkim dizajnom, dizajnom plakata za filmove, pozorišne predstave i koncerte, i pokretnom grafikom za filmove.

www.aleksandrajovanic.com