Vladimir Nikolić

predmet: Uvod u novomedijsku umetnost

Rodjen 1974. godine u Beogradu. Diplomirao na FLU u Beogradu 1999. godine. Nakon studija pohađa Školu za istoriju i teoriju slike pri Centru za savremenu umetnost Beograd. Magistrira 2005. godine na FLU, a doktorira 2016. godine na istom fakultetu.

Izlaže na međunarodnim grupnim izložbama i samostalno u zemlji i i