Dejan Grba

predmet: Transmedijska istraživanja

Njegovo umetničko istraživanje je fokusirano na idejne, opažajne i kulturalne aspekte konstrukcije, prikazivanja i interpretacije individualnog doživljaja stvarnosti.

Od 1994. godine je realizovao dvadeset i pet samostalnih izložbi i učestvovao je na brojnim grupnim izložbama u institucijama kao što su Pro Arts galerija, Ouklend; ISEA, Manizales; Zentrum für Kunst und Medien, Karlsrue; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lajpcig; Montevideo, Amsterdam; , Grac; Museum in Progress, Beč; Cultural City Network, Grac; Gradski muzej, Grac; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad; Atelier als Supermedium, Hag; IFA Galerija, Berlin; Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd; Galerija Muzeja nauke i tehnologije SANU, Beograd; Galerija Doma omladine, Beograd; Remont, Beograd i na festivalima kao što su ISEA, Hong Kong; Festival International de la video et des Arts Electroniques, Lokarno; Tech_Nicks,London; In/Out, Prag i Belef, Beograd.

Realizovao je više od trideset kustoskih projekata od 2001. godine u institucijama kao što su Pro Arts galerija, Ouklend; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lajpcig; Medienkunstlabor, Grac; Unagaleria, Bukurešt;Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd; Galerija Muzeja nauke i tehnologije SANU, Beograd; Galerija Doma omladine, Beograd; Studentski kulturni centar, Beograd; Galerija Kontekst, Beograd; Galerija Doma kulture Studentski grad, Beograd; Goethe-Institut, Beograd; Galerija VN, Zagreb; Galerija Križić-Roban, Zagreb i Galerija KraLjević, Zagreb.

Prvi je srpski umetnik koji je dobio stipendiju američke vlade Junior Faculty Development Program (2007) i prvi je umetnik koji je dobio stipendiju Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije za magistarske studije (1996).

  1. godine je osnovao odsek Novi mediji na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, čiji je rukovodilac i na kojem predaje Transmedijska istraživanja. Na Slikarskom odseku FLU je predavao Transmedijska istraživanja od 2012. do 2015. i Crtanje od 2006. do 2012., a od 1998. do 2006. je radio kao asistent na predmetima Crtanje i Slikanje. Bio je gostujući profesor na programu Kompjuterska umetnost na Koledžu likovnih i izvođačkih umetnosti Sirakjuz univerziteta 2007. godine. Od 2005. godine predaje Poetike digitalne umetnosti na doktorskom programu Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, u čijem osnivanju je učestvovao.

Njegov mentorski rad obuhvata saradnju sa umetnicima, umetničkim doktorantima i udruženjima i realizaciju projekata kao što su Photo-Robot (2009-2011), 2D MutantZombies (2006-2007) i Flu_ID (1998-2005).
Član je udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije od 2017. godine, međunarodnog udruženja kustosa i umetnika Provisional Art Spaces od 2015. godine, a od 2000. godine je bio član programskih saveta šest galerija i član žirija četiri međunarodna festivala.

Od 1994. godine je održao brojna predavanja i radionice u institucijama kao što su ADM/NTU, Singapur; ISEA, Manizales; Sirakjuz univerzitet; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lajpcig; Arhitektonski fakultet, Beograd;Akademija umetnosti, Novi Sad; Muzej primenjenih umetnosti, Beograd; Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad; Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd; Centar za savremenu umetnost, Beograd; Le Centre Culturel Français, Beograd; Biblioteka grada Beograda; Kontekst, Beograd; Dom kulture Studentski grad, Beograd; Studentski kulturni centar, Beograd; Kulturni centar Kataliza, Beograd i Kulturni centar Rex, Beograd.

Održao je predavanja na konferencijama kao što su ISEA2017, Manizales; ISEA2016, Hong Kong; Consciousness Reframed XIX, Šangaj; Generative Art 2015, Venecija; Going Digital: Innovations in Contemporary Life, Beograd; Thinking Europe – Discourses and Models, Lajpcig; Upgrade!International,
Skoplje; European League of Institutes of the Arts, Lucern i Gent; EUA/Swiss Confederation Conference on Credit Transfer and Accumulation, Cirih; ELIA Teachers’ Academy, Roterdam i Brajton i Inter}Artes, Vilnjius i Gent.
Njegovi teorijski tekstovi o novomedijskoj umetnosti su objavljeni u prestižnim publikacijama kao što su Leonardo (The International Society for the Arts, Sciences and Technology) i CITAR (Journal of Science and Technology of the Arts).

http://dejangrba.org/