Upis

Osnovne studije

Na prvu godinu osnovnih studija, na studijski program Novi mediji se upisuje 6 studenta, 5 na budzet i jedan samofinansirajući.

Svi kandidati koji konkurišu na Fakultetu likovnih umetnosti polažu ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti za studiranje likovnih umetnosti.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti traje šest dana i za Nove medije obuhvata crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru čija je veličina 70×100cm, crtanje akta po modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron papiru čija je veličina 70×100cm i individualna prezentacija portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Radovi koje kandidati podnose sa prijemni obuhvataju najmanje tri, a najviše pet crteža