Upis

Osnovne studije

Na prvu godinu osnovnih studija, na studijski program Novi mediji se upisuje 6 studenta, 5 na budzet i jedan samofinansirajući.

Svi kandidati koji konkurišu na Fakultetu likovnih umetnosti polažu ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti za studiranje likovnih umetnosti.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti traje šest dana i za Nove medije obuhvata crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru čija je veličina 70×100cm, crtanje akta po modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron papiru čija je veličina 70×100cm i individualna prezentacija portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Radovi koje kandidati podnose sa prijemni obuhvataju najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt), najmanje tri, a najviše pet papira -hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata, portfolio u štampanoj formi ili/i na DVD/CD-u, koji sadrži do deset medijskih radova: fotografije, video, animacije, dokumentaciju projekata realizovanih u drugim medijima ili (alternativno) link prema funkcionalnoj veb prezentaciji sa izborom radova.

Detalji konkursa se nalaze na sajtu fakulteta: https://flu.bg.ac.rs/osnovne-studije-upis/

Master studije

Master studije na FLU traju dva semestra i Novi mediji upisuju do 8 studenata, 2 na budžet i 6 samofinansirajućih studenata.

Pored standardne dokumentacije za prijemni na Novim medijima se prilaže CD/DVD sa dokumentacijom – najmanje 5 i najviše 10 medijskih projekata (fotografija, kompjuterska grafika, video, film, animacija, instalacija, performans, zvučni, interaktivni, internet, generativni radovi, videoigre i projekti realizovani u drugim medijima). Projekti treba da budu jasno predstavljeni i snimljeni u nekom od standardnih digitalnih formata. Projekti mogu da budu dokumentovani i na veb prezentaciji za koju kandidat prilaže funkcionalan link na CD/DVD-u. UzCD/DVD, kandidat može da priloži i štampani portfolio formata A4, u obimu do 20 strana.

Detalji konkursa se nalaze na sajtu fakulteta: https://flu.bg.ac.rs/master-studije-upis/

Doktorske studije

Na doktorske studije Novi mediji upisuju jednog studenta na budžet i jednog samofinansirajućeg.

Pored standardne dokumentacije za prijemni na Novim medijima se prilaže CD/DVD sa dokumentacijom – najmanje 5 i najviše 10 medijskih projekata (fotografija, kompjuterska grafika, video, film, animacija, instalacija, performans, zvučni, interaktivni, internet, generativni radovi, videoigre i projekti realizovani u drugim medijima). Projekti treba da budu jasno predstavljeni i snimljeni u nekom od standardnih digitalnih formata. Projekti mogu da budu dokumentovani i na veb prezentaciji za koju kandidat prilaže funkcionalan link na CD/DVD-u. UzCD/DVD, kandidat može da priloži i štampani portfolio formata A4, u obimu do 20 strana.

Detalji konkursa se nalaze na sajtu fakulteta: https://flu.bg.ac.rs/doktorske-studije-upis/