Gostovanje Ine Blom

Profesorka dr Blom je boravila u Beogradu 14. i 15. maja 2019. u okviru projekta Out of the Box. U okviru projekta posetila je Odsek za nove medije FLU i druge institucije. Realizaciju projekta omogućila je ambasada Norveške u Srbiji. Moderator predavanja u Rektoratu Univerziteta umetnosti  i radinoce sa studentima na Odseku za nove medije bila je prof dr Bojana Matejić.

Profesorka Ina Blom sa Univerziteta u Oslu, značajna teoretičarka u oblasti između umetnosti, tehnologije i medija, održaće 15. maja u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu predavanje u okviru kojeg će predstaviti revolucionarnu kompoziciju Draw A Straight Line and Follow It američkog kompozitora minimalizma La Montea Janga (Young) iz 1960. godine, odnosno promene koje je prava linija prouzrokovala u različitim medijima i kontekstima.

Registrujući Jangov rad kao prekretnicu u dugoj istoriji pravih linija u modernoj umetnosti i njihovih uticaja na uslove i promene vitalnih perifernih sistema, Ina Blom smatra da nas taj Jangov rad uvodi u nov i poseban oblik infrastrukturne senzibilnosti, koji u krajnjoj instanci može da pruži izvesna polazišta ka arheologiji savremenosti, orijentisane oko čulne sinhronizacije, pa samim tim i čulnog poravnanja.

Predavanje Ine Blom “I pratite to – prave linije i infrastrukturni senzibiliteti”, koje počinje u 17 sati i biće na engleskom jeziku, organizuju Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Rektorat umetnosti i Odsek za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Ina Blom je profesorka na Odseku za filozofiju, klasiku, istoriju umetnosti i ideja na Univerzitetu u Oslu i gostujući profesor na Odseku za istoriju umetnosti Univerziteta u Čikagu. Njena oblast interesovanja i uža specijalnost su modernizam, avangardne studije i savremena umetnost sa posebnim fokusom na odnos između umetnosti, tehnologije i medija.

Autorka je knjiga: Autobiografija videa (The Autobiography of Video), Život i razdoblja kroz tehnologiju memorije (The Life and Times of a Memory Technology), Na polazištu stila. Umetnost, društvena i medijska kultura (On the Style Site. Art, Sociality and Media Culture), kao i urednica izdanja Memorije u pokretu. Arhivi, tehnologija i društvena pitanja (Memory in Motion. Archives, Technology and the Social) i Raul Hausman i avangarde (Raoul Hausmann, Les avant-gardes).

Članica je i osnivačica Oslo School of Environmental Humanities, a vodila je i interdisciplinarni istraživački projekat Arhiva u pokretu (2011-2014).

Učestvovala je u sličnim interdisciplinarnim projektima na temu Estetika u radu (2003-2007) i Medijska estetika (2004-2008).

Takođe, bavila se kustoskom praksom i muzičkom kritikom, a u oblasti vizuelnih umetnosti objavljivala je stručne tekstove u časopisima ArtforumAfterallParkett i Texte zur kunst.

http://www.seecult.org/vest/pratiti-pravu-liniju