Tehnologija novih medija

Predmet vodi: dr um. Aleksandra Jovanić

Praktično upoznavanje koncepcijskih i metodoloških aspekata novomedijske tehnologije, i njihova neposredna primena u umetničkom delovanju. Realizuje se na svim godinama osnovnih i master studija, i pokriva širok spektar aktuelnih oblasti novomedijske tehnologije.

Kombinacija radionica, praktičnog rada i konsultacija. Radionice: teorijsko i praktično upoznavanje tematskih celina. Praktičan rad: realizacija manjih zadataka sredstvima koje obrađuju tematske celine. Konsultacije: razmatranje tehnoloških i metodoloških aspekata realizovanih zadataka. Individualna nastava, fokusirana na konkretna umetničko-istraživačka interesovanja studenata. Program predmeta po semestrima

1. OAS: Fotografija kao sredstvo novomedijskog umetničkog stvaralaštva. Digitalne i analogne tehnike snimanja, obrade, materijalizacije i prezentacije fotografije.

2. OAS: Digitalni video i film. Značaj i uloga rediteljskog, snimateljskog i montažnog postupka u realizaciji umetničkih projekata zasnovanih na videu i kinematografiji. Digitalne i analogne tehnike snimanja, obrade, materijalizacije i prezentacije videa i filma.

3. OAS: Zvučna umetnost: od osnova akustike do produkcije, postprodukcije i povezivanja sa drugim medijima.

4. OAS: Digitalna vizuelizacija: od principa formiranja, beleženja i generisanja digitalne slike, preko obrade, uslojavanja i manipulacije do prikazivanja i materijalizacije. Osnove vizuelizacije podataka i kreativnog kodiranja.

5. OAS: Izrada 3d modela: od ideje, oblikovanja i transformisanja do izrade finalnog projekta i renderinga.

6. OAS: 3d animacija: od ideje, oblikovanja i transformisanja do finalizacije projekta i renderinga.

7. OAS: Savremeni materijali i tehnike za izradu modela, prototipova, objekata i složenih instalacija. Uvod u fizičku interaktivnost i 3d materijalizaciju.

8. OAS: Kompjutersko umrežavanje i komunikacioni protokoli, kreativni rad sa WWW protokolom: HTML5, CSS3, JavaScript i skript biblioteke.

1. MAS: Kreativno kodiranje i proceduralnost, rad sa programskim razvojnim okruženjem Processing.

2. MAS: Kompjuterski kontrolisana interaktivnost i fizička interakcija kombinacijom programskog okruženja Processing, mikrokontrolera Arduino i spoljašnjih uređaja.