Izložba K+ u Mariboru

U četvrtak, 13. avgusta 2020. u 19h, u Multimedijalnom cnetru KIBLA u Mariboru, otvorena je grupna izložba studenata iz klase prof. Zorana Todorovića.

Izlažu: Anastasija Pavić, Isidora Pejović, Jelena Jovčić, Lazar Zagradjanin, Milica Bilanović, Milena Pešut, Aleksandrina Bošnjak, Alfa, Ivana Kosanović i Tijana Petrović.

Dela predstavljena na razstavi študentov FLU, oddelka za Nove medije, so bila ustvarjena v zadnjem letu pri predmetu Transmedijske raziskave, ki se izvaja v razredu izr. prof. Zorana Todorovića. Gre za izbor del, ki jih je mogoče do določene mere tematizirati z vprašanji, ki se raziskujejo in se navezujejo na problematiko sodobne umetniške produkcije, položaj mladih umetnikov in preizkušanje širše vsakdanje kulture. Program, v okviru katerega so ta dela ustvarjena, vztraja pri postmedijski obravnavi, ki generira dogodke, ki jih je mogoče predstaviti v različnih medijskih formatih, fotografiji, videu, neki obliki generične slike, performansu in podobno. (Zoran Todorović, prof.)

http://www.kibla.org/